Rugpjūčio 5-6 dienomis Kernavėje įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Jaunimo centro vasaros stovykla.

Į ją susirinko įvairių šakų profesinių sąjungų atstovai.

Darbo sutarties šalys – darbuotojas ir darbdavys – gali susitarti dėl išbandymo laikotarpio, sudarant darbo sutartį. Tokiu būdu ne tik darbdavys gali patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, bet ir darbuotojas turi teisę pasitikrinti, ar darbo vieta jam tinkama.

Dėl išbandymo laikotarpio šalys gali susitarti tik sudarydamos darbo sutartį, vadinasi, galimybių susitarti kitaip nėra: negalimi atvejai, kai dėl išbandymo laikotarpio susitariama, pavyzdžiui, darbuotoją perkeliant į kitas pareigas ar pratęsiant terminuotos darbo sutarties terminą ir pan.

Liepos 26 d., įvyko Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) tarybos posėdis.

Pirmininkė Sonata Samoškienė supažindino tarybos narius su NPS veiklos naujienomis. 

Liepos mėnuo buvo išties aktyvus: vyko nemažai susitikimų su padalinių darbuotojais, ruoštąsi AB "ORLEN Lietuva" bei UAB "Orlen Service Lietuva" kolektyvinių sutarčių punktų pakeitimams, kuriuos inicijavo profesinė sąjunga.

Joomla Template by Joomla51.com