Rugpjūčio pabaigoje AB „Orlen Lietuva“ vadovai informavo mūsų profesinę sąjungą, kad bendrovė nepratęsia kolektyvinės sutarties galiojimo 2020 metams. Tame rašte darbdavys jokių priežasčių nenurodė. Profesinei sąjungai paprašius darbdavio raštu  paaiškinti, kodėl nutraukiamas sutarties galiojimas, atsakyta, kad taip padaryta tik dėl 8.13 punkto. Kaip žinia, dėl šio sutarties punkto ginčas su darbdaviu jau persikėlė į teismą.

Ginčas dėl tinkamo kolektyvinės sutarties vykdymo nėra pasibaigęs. Praėjusios savaitės pabaigoje Naftininkų profesinės sąjungos (toliau - NPS) taryba nusprendė, kad jei darbdavys nepakeis savo pozicijos dėl kolektyvinės sutarties pažeidimų, bus kreipiamąsi į teismą.

 

Nuomonės išsiskyrė

 

Jau rašėme, kad ginčas su AB „Orlen Lietuva“ administracija kilo dėl to, kad darbdavys nesilaiko kolektyvinėje sutartyje numatytos sąlygos: jog keičiant darbo grafiką, darbuotojui už pirmą pamainą būtų mokama kaip už darbą poilsio dieną. Ši nuostata įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. kartu su naująją kolektyvine sutartimi.

Tačiau bendrovės administracija, kitaip nei NPS, vertina kolektyvinėje sutartyje numatytą sąlygą dėl apmokėjimo tvarkos kaitaliojant darbo grafiką. Negana to, NPS negauna tikslios informacijos, kiek kartų keisti darbų grafikai. Pirminiais NPS skaičiavimais, vien tik sausį tai daryta apie 240 kartų. O kur visas pirmas apskaitinis laikotarpis? Taip pat darbdavio NPS paprašė pateikti detalizuotą informaciją už antrąjį apskaitinį laikotarpį. Taigi, kalbama apie reikšmingas pinigų sumas.

 

Paskutinė galimybė - teismas

 

Dėl tokios darbdavio nuomonės NPS kreipėsi į Darbo inspekciją dėl ginčytino kolektyvinės sutarties punkto išaiškinimo. Darbo inspekcijos atsakymas aiškus - darbdavys turi pareigą vykdyti savo įsipareigojimus, įtvirtintus kolektyvinėje sutartyje. Deja ir tai nepadėjo. Kreiptąsi ir į Darbo ginčų komisiją. Jos atsakymas buvo lakoniškas – „atsisakoma nagrinėti  dėl šalių tarpusavio teisių ir pareigų reglamentavimo kolektyvine sutartimi, kaip nepriskirtą darbo ginčų komisijos kompetencijai.“

„Kadangi darbdavys ir toliau laikosi pozicijos, kad jis kolektyvinės sutarties nepažeidinėja, nors ir nemoka už darbo grafikų kaitaliojimą taip, kaip rašoma kolektyvinėje sutartyje. Mums liko vienintelis kelias - teismas“,- sako NPS pirmininkė Sonata Samoškienė.

Kreiptis į teismą NPS gali iki šio penktadienio, liepos 19 d. „Norėjome susitarti taikiai, tačiau darbdavys į derybas nesileidžia. Todėl jau baigiamas ruošti ieškinys teismui. Dar kelias dienas palauksime galutinės darbdavio pozicijos. Jeigu ji išliks tokia pat, kaip buvo praėjusią savaitę, tada ieškinys šią savaitę keliaus į teismą“,- patikino S. Samoškienė.

Atlikus Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) narių apklausą, paaiškėjo, kad profesinė sąjunga vertinama kaip aktyvi darbuotojų teisių gynėja. O į klausimą, kas paskatino tapti NPS nariu, populiariausi atsakymai buvo, kad tai daryti skatina darbuotojų atstovavimas kolektyvinėse derybose ir galimybė gauti teisinę pagalbą, jeigu to prireiktų. Taip pat dažnai paminėtas ir pasitikėjimas organizacija.

 

Tikisi dar didesnio aktyvumo

 

„Šiuo metu NPS yra 595 narių. Tiek pateikėme ir anketų. Užpildytų gavome 140.  Procentas nemažas, sociologai sako, jog tokio užtenka, kad apklausą laikyti reprezentatyvia. Tiesa sakant, panašaus rezultato ir laukėme, nes pirmas kartas nebūna labai masiškas. Tokias apklausas vykdysime kiekvienais metais. Tikimės, kad su metais augs ir užpildytų anketų skaičius“,- sako NPS pirmininkė Sonata Samoškienė.

 

Iš viso anketose NPS nariams buvo pateikta 10 klausimų. Džiugina, kad į klausimą „Kaip vertinate savo susipažinimą su profesinės sąjungos veikla?“, net 86 procentai respondentų atsakė, jog gerai arba labai gerai. „Viena iš pagrindinių mano užduočių, tapus NPS pirmininke, buvo padaryti organizacijos veiklą kuo skaidresne. Nariai turi gauti visą juos dominančią informaciją. Kaip matome iš apklausos rezultatų, einame teisingu keliu“,- rezultatus vertina S. Samoškienė.

 

Nori mokymų ir kvalifikacijos kėlimo

 

Apklaustieji taip pat į priekį iškėlė teiginius, jog profesinė sąjunga aktyviai dalyvauja atstovaujant darbuotojų interesus ir yra svarbi užtikrinant darbuotojų teisių bei pareigų tinkamą įgyvendinimą.

 

Taip pat NPS nariai pažymėjo, jog jiems labai svarbu, kad profesinė sąjunga vykdytų narių profsąjunginį, visuomeninį, ekonominį, teisinį švietimą ir mokymą. Padėtų jiems kelti savo kvalifikaciją. Atstovautų darbuotojų interesams teismuose, derybose su darbdaviu. Taip pat - nuolat teiktų pasiūlymus darbdaviui, dėl darbuotojų ir profesinės sąjungos narių socialinių, ekonominių garantijų bei teisių gerinamo.

 

„Kaip matome, mūsų organizacijos nariai pritaria, kad profesinė sąjunga turėtų gerinti visų darbuotojų socialines ir ekonomines sąlygas, ne tik profesinės sąjungos narių. Tai yra gana atsakingas požiūris. Taip pat mūsų organizacijos nariai nepritaria privalomam stojimui į profesines sąjungas. Tai taip pat - aukšto sąmoningumo ženklas”,- apklausos rezultatus apibendrina NPS lyderė.

 

Efektyviausia - kolektyvinės derybos

 

Klausimuose, koks, narių nuomone, yra efektyviausias būdas aptarti darbo užmokesčio, darbo saugos bei sveikatos aktualijas, respondentai atsakė, jog tai - kolektyvinės derybos su darbdaviu.

 

„Šie atsakymai mums dar kartą parodė, kad mūsų pastangos derantis su darbdaviu dėl kolektyvinės sutarties, buvo įvertintos. Be abejo, dar yra ką tobulinti, o ir darbdaviui reikia nuolat priminti, ką jis įsipareigojo pasirašydamas sutartį. Tačiau apklausa parodė, kad mūsų vykdyta veikla turi didelį narių palaikymą. Apklausos rezultatus vertiname kaip narių užduotis tiek mums, organizacijos vadovams, tiek ir bendrą visų įsipareigojimą kartu kovoti dėl savo teisių. Lengva nebus, bet su tokiu palaikymu, kokį turime, padaryti galime labai daug“,- ryžtingai apie perspektyvas kalbas NPS pirmininkė.

 

Joomla Template by Joomla51.com