Šioje skiltyje yra pateikta informacija apie projektus, kuriuos "Naftininkų profesinės sąjungos" įgyvendina kaip pareiškėja, arba dalyvauja kaip partnerė:

 "Konsultacijos dėl žaliųjų darbo vietų energetikos sektoriuje inovacinių darbo sąlygų" (GRECO)

 

Projekto įgyvendinimo laikas: 2018 04 - 2019 06 m.

Pareiškėjas: Formac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Bendrapareiškėjai:

- Serbija: Serbijos energetinių darbuotojų autonominė profesinė sąjunga (SSRES)

- Bulgarija: Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmai (BCCI)

- Kipras: Pancyprian darbo federacijos darbo institutas (PEO) (INKE PEO)

- Čekija: Čekijos statybos subjektų sąjunga (SPS)

Partneriai:

- Rumunija: Rumunijos dujų prekybos asociacijų federacija (FSGR)

- Slovakija: Slovakijos nepriklausomos krikščionių profesinės sąjungos (NKOS)

- Lietuva: Naftininkų profesinė sąjunga (NPS)

Pagrindiniai tikslai:

- Pajėgumų didinimo poveikis;

- Tarpvalstybinis poveikis;

- Žinių mainų poveikis;

- Dalyvavimas diskusijose  dvišaliu būdu: nacionalinės ir tarptautinės diskusijos, kurios skatina šių įvykių informaciją per internetines priemones ir informacinius biuletenius nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Projekto veiklos:

2018 m. balandžio 24 d. - Malaga, Ispanija - 1-asis valdančiosios tarybos posėdis;

2018 m. balandžio 25 d. Malaga, Ispanija - Tarptautinis diskusijų forumas;

2018 m. gegužės 2 d. Praha, Čekijos  - Nacionalinės sklaidos ir mokymų veikla;

2018 m. birželio 26 d. Bukareštas, Rumunija  - Tarptautinis diskusijų forumas;

2018 m. rugsėjo 18 d.  Poroninas, Lenkija  -Tarptautinis diskusijų forumas;

2018 m. spalio 9 d. Belgradas  -  Tarptautinis diskusijų forumas;

2018 m. lapkričio mėn. Sofija, Bulgarija - Tarptautinis diskusijų forumas;

2018 m. lapkričio mėn. Sofija, Bulgarija - 2-asis valdančiosios tarybos posėdis;

2019 m. vasario mėn. Tirana, Slovakija  - Nacionalinė sklaida ir mokymai;

2019 m. kovo mėn. Tirana, Slovakija - Tarptautinis diskusijų forumas;

2019 m. balandžio mėn.Vilnius, Lietuva  - Nacionalinė sklaida ir mokymai;

2019 m. birželio mėn. Nikosija, Kipras  - Baigiamasis renginys;

2019 m. birželio mėn. Nikosija, Kipras - 3-asis valdančiosios tarybos  posėdis.

Pirmasis valdančiosios tarybos posėdis, Malaga, Ispanija, 2018 04 24

formac.co

 

Projekto pavadinimas : “Informavimas ir dalyvavimas sprendžiant  naftos pramonės krizės pasėkmes ProCons”.

Projekto įgyvendinimo laikas:  09/02/2017 -  09/08/2018.

Projekto pareiškėjas: Naftininkų profesinė sąjunga.  

Bendrapareiškėjai:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa / Nacionalinė naftos ir dujų profesinė sąjunga – Lenkija

Związek Pracodawców Dolnego Śląska / Darbdavių asociacija iš Žemutinės Silezijos  Apskrities - Lenkija

Samostalni sindikat radnika energetike Srbije / Serbijos energetikos darbuotojų autonominė profesinė sąjunga – Serbija.

Asocijuotos organizacijos:

Comisiones Obreras de Industria / Pramonės darbuotojų komitetas – Ispanija

SINDIKAT NAFTNOG GOSPODARSTVA / Naftos pramonės profesinė sąjunga– Kroatija

Federatia Sindicatelor Gaz Romania / profesinių sąjungų federacija Rumunijos dujos – Rumunija.

Projektas tikslas: stiprinti bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių ir plėtoti darbuotojų dalyvavimą sprendimų priėmime sprendžiant ekonominės krizės pasekmes, pavyzdžiui, kolektyvinius atleidimus iš darbo.

Konkretūs tikslai:

• Didinti darbuotojų žinias apie tai, kaip efektyviai įsitraukti į sprendimų kūrimą sprendžiant ekonominės krizės pasekmes;

• Užtikrinti didesnę konsultacijų patirtį (praktiką) ir informacijos keitimąsi tarp darbuotojų ir darbdavių.

Projekto veiklos :

Įžanginis susitikimas Lenkijoje.

Apvaliojo-stalo diskusijos. Apvaliojo stalo seminarai suburia 20 asmenų iš projekto partnerių organizacijų. Iki šiol jau įvyko tarptautiniai renginiai  Vilniuje, Varšuvoje ir Belgrade.

Nacionaliniai  mokymai. Nacionalinių mokymų/seminarų tikslas yra supažindinti dalyvius su įvairiomis temomis ir pagerinti jų įgūdžius bei žinias apie konsultacijas bendroms darbdavių ir darbuotojų priemonėms ir mechanizmams sukurti siekiant išvengti atleidimo iš darbo ir kitų krizės poveikių: įmonių susiliejimo, valdymo perėmimo, kt. Ekspertai yra iš organizacijų ir jų tinklo partnerių, taip pat Europos Sąjungos lygmens specialistai. Mokymų dalyvių skaičius bus apie 20 asmenų. Nacionaliniai mokymai bus pravedami kiekvieno partnerio organizacijoje.

Konferencija. Briuselyje vyks baigiamoji konferencija, kurioje dalyvaus 40-50 asmenų. Konferencijos tikslas - apsikeisti informacija ir gerąja praktika. Jos metu pranešimus skaitys ekspertai iš Europos skėtinių organizacijų, atsakingų už dujų, naftos ir chemijos pramonės sektorius. Konferencija apibendrins projekto rezultatus, jos metu bus pateikiama vaizdinė projekto medžiaga.

Bukletai. Projekto partneriai parengs e-knygą (projekto leidinį) apie projekto rezultatus, brošiūras (bukletus, knygeles). Bukletas bus atspausdintas 100 kopijų ir išverstas į kitas 6 projekto kalbas. Jame bus pristatyta svarbiausia informacija, faktai, analizė bei rekomendacijos. Projekto leidiniai bus išdalinti (įteikti) per baigiamąją konferenciją Briuselyje. 

Vaizdo medžiaga, informacija internete. Bus pasinaudota naujų technologijų teikiamu pranašumu, pavyzdžiui, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose bus skleidžiama informacija apie projektą, talpinama vaizdo medžiaga, kurioje bus pristatoma konsultacija bei pateikiama keletas naujų mechanizmų ir priemonių, skirtų sušvelninti atleidimo iš darbo ir kitus personalo pokyčius, atsiradusius dėl ekonominės ir politinės krizės, dėl įmonių sujungimo bei įmonių ar jų valdymo perėmimo. Specialiai projektui yra sukurta interneto svetainė oilworkersproject.com, kurioje yra pateikti partnerių parengti straipsniai, publikacijos apie projekto rezultatus ir diskusijas, kt. 

 

 

 

Projekto pavadinimas : „Aktyvaus darbuotojų įsitraukimo skatinimo svarba RaiSING".

Projekto įgyvendinimo laikas:  2016 m. gruodis -  2018 m. balandis.

Projekto pareiškėjas: „Sindikat Naftnog Gospodarstva (SING)“ - Kroatija

Bendrapareiškėjai: Naftininkų profesinė sąjunga ir energetikos bei naftos pramonės sektoriuje veikiančių asocijuotos organizacijos iš Kroatijos, Makedonijos, Ispanijos, Serbijos, Bulgarijos, Estijos ir Rumunijos.

Projekto pagrindiniai tikslai: užtikrinti geriausius metodus, kaip perkelti Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, direktyvas ir praktiką dėl darbuotojų įsitraukimo į nacionalinį lygmenį, suteikti informaciją naftos ir energetikos sektoriaus darbuotojams apie jų dalyvavimo įmonės sprendimų priėmime svarbą; tobulinti darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi darbuotojų įsitraukimo srityje. 

Projekto veiklos :

Koordinacinio komiteto posėdis I - Belgradas, 2017 m. sausis;

Tarptautinis seminaras - Skopjė, 2017 m. gegužės mėn.;

Mokymai - Malaga, 2017 m. spalis;

Nacionalinės diskusijų grupės/seminarai - 2017 m. gruodis - 2018 m. sausis;

Koordinacinio komiteto posėdis II - Vilnius, 2018 m. vasaris;

Baigiamoji konferencija - Zagrebas, 2018 m. balandis. 

 

Akimirkos iš projekto „Aktyvaus darbuotojų įsitraukimo skatinimo svarba RaiSING" Koordinacinio komiteto posėdžio Vilniuje, įvykusio 2018 m. vasario 27 d.:

 

 

 

Joomla Template by Joomla51.com