Mums visada smagu pakalbinti žmones, esančius mūsų organizacijos “užkulisiuose”, ypač tuos, kurie Naftininkų profesinėje sąjungoje (NPS) nariais yra ne vieną dešimtmetį. Būtent jie sudaro tvirtą mūsų organizacijos pamatą. Šį kartą kalbiname NPS narę Asta Rudokienę, kuri darbuojasi AB "ORLEN Lietuva" Centriniuose sandėliuose, sandėlininke. Paprašėme kolegės pasidalinti mintimis apie mūsų organizaciją ir narystę joje. 

- Gerbiama Asta, kiek metų jau esate profesinėje sąjungoje ir kas paskatino į ją įstoti? 

Bendrovėje dirbu nuo 1988 m., kai ji dar buvo "Mažeikių nafta" – taigi, jau bus 35 metai. Gražus amžius, tiesa? Per tiek metų keitėsi ir mano pareigos, o šiuo metu dirbu Centriniuose sandėliuose sandėlininke. 

Tiek laiko (su trumpomis pertraukomis) esu ir profesinės sąjungos narė.  Į ją paskatino įstoti tuometiniai aktyvūs nariai, o aš pati maniau, kad reikia kažkam priklausyti. 

- Ar yra tekę prašyti profesinės sąjungos pagalbos?

Asmeniškai pagalbos į profesinę sąjungą nesikreipiau, tačiau suprantu ir žinau atvejų, kad, esant reikalui, profesinė sąjunga padeda ir visada padės tiek materialiai, tiek moraliai, ar prireikus teisinės pagalbos. 

- Dažnam kyla klausimas, kokia gi narystės profesinėje sąjungoje nauda. Tad kokius narystės šioje organizacijoje privalumus matote? 

Į šį klausimą atsakyčiau mintyse turėdama tuos darbuotojus, kurie nėra profesinės sąjungos nariai, ar kurie abejoja dėl šios narystės.

Profesinės sąjunga rūpinasi bendravimu su įvairiais darbuotojais, naujų narių pritraukimu ir esamų išlaikymu – kalbasi su jais, skatina, motyvuoja bei siūlo pagalbą.

Kai bendrovėje veikia profesinė sąjunga, tuomet turime mažiau problemų, nes jos atstovai išklauso darbuotojų problemas ir stengiasi rasti sėkmingiausią sprendimą, tinkamą darbuotojams ir darbdaviui, tuo pačiu išlaikant ir gerus tarpusavio santykius. O sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžiai – algos pakėlimas, priedai prie atostoginių, darbo sąlygų keitimas ar konfliktų sprendimas. Suprantama, kad taip lengviau ir darbdaviams susitarti ir derėtis bei išlaikyti gerus santykius.

Man narystė profesinėje sąjungoje suteikia saugumo jausmą iškilus bet kokiai bėdai - nesvarbu kokia tai bėda ir kokios ji reikšmės, galima su visų narių pagalba ir vienybe tai bandyti išspręsti.

Be to, gera žinoti, kad bet kada galima paskambinti į profesinę sąjungą ir paprašyti pagalbos. Tai organizacija, kuri suteikia informaciją, konsultuoja, padeda suformuluoti reikalavimus ir spręsti problemas. Jei mūsų teisė, susijusi su darbiniais santykiais yra pažeidžiama, profsąjunga mums suteiks reikalingą pagalbą.

Todėl džiugu, kad mūsų organizaciją papildo jauni darbuotojai, kurie tiki, jog saugumo jausmas yra svarbus. 

- Vadinasi, profesinės sąjungos galia priklauso nuo jos narių skaičiaus? Ar jis svarbus atstovaujant darbuotojams?

Taip, tikra tiesa: profesinės sąjungos stiprybė – kuo daugiau narių ir komandinis darbas. Juk vieną šakelę lengva perlaužti, tačiau pabandykite perlaužti visą medį! Su vienu darbuotoju atskirai derėtis niekas neįpareigoja, o štai esant profesinei sąjungai turi būti ieškoma sprendimų kolektyviai.

Todėl kuo daugiau narių, tuo profesinė sąjunga stipresnė, tuo labiau su ja skaitomasi: galima greičiau suderėti ir išsireikalauti geresnių darbo ir poilsio sąlygų, palankesnio darbo grafiko, didesnio atlyginimo ar premijų, įvairių garantijų ir pagerinimų. O mes, nariai, turime aktyviai teikti pasiūlymus, ką norėtumėte pagerinti ar pakeisti. 

- Bet juk AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojai didelių problemų neturi: kolektyvinė sutartis yra, darbdavys derasi, kai yra būtinybė, ieško sprendimų dėl darbo užmokesčio didinimo. Tai gal tada ir profesinė sąjunga nėra būtina?

Na kiek man yra žinoma, be profesinės sąjungos ir kolektyvinės sutarties neturėtume. O juk joje įtvirtinta nemažai darbuotojams svarbių papildomų garantijų. Patys darbuotojai gali teikti pasiūlymus kolektyvinei sutarčiai, kuri ir įpareigoja darbdavį tartis. Tai labai svarbus aspektas.

Taip pat profesinė sąjunga rengia patarimus, informaciją savo nariams, kaip elgtis vienu ar kitu atveju - tai yra naudinga darbuotojams, nes gali padėti išvengti klaidų, nesusipratimų.

Pridėtinę vertę suteikia ir profesinės sąjungos organizuojami renginiai, mokymai, seminarai, išvykos.  Šiuose renginiuose sužinome, kaip galima spręsti kylančias problemas, dalijamės patirtimi apie veiklą bendrovėje, kitose įmonėse. O kur dar organizuojamos ekskursijos ir kita aktyvi sportinė veikla – tik reikia turėti noro dalyvauti.

Tiesa, pati nesu aktyviai įsitraukusi į NPS veiklą, tačiau teko dalyvauti ekskursijose ir mokymuose (komunikacijos ir strateginio planavimo). Tikrai džiaugiuosi, kai esu kviečiama dalyvauti renginiuose, nes tai motyvuoja. Be to, tai gera galimybė susipažinti su kitais profesinės nariais, kolegomis. 

- Ko palinkėtumėte profesinei sąjungai, jos bendruomenei?

NPS linkiu kuo daugiau naujų narių, aktyvių narių, išlaikyti turimas pozicijas, o jos nariams - esamiems ir būsimiems - sveikatos, stiprybės, ryžto siekiant savo tikslų, daugiau pozityvumo, ir bus viskas gerai. 

- Dėkojame Jums už nuoširdų pokalbį ir už tai, kad esate mūsų gretose!

 

Joomla Template by Joomla51.com