Balandžio 25 dieną Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) uždaroje Facebooko narių grupėje įvyko tiesioginė narių konsultacija, kurioje NPS pirmininkė Sonata Samoškienė bei teisininkas Kazimieras Vainoras kalbėjo apie suminės darbo laiko apskaitos ypatumus „ORLEN“ bendrovėse. Pateikiame esminius akcentus, kurie buvo aptarti diskusijos metu.

  • Suminės darbo apskaitos ypatumus reglamentuoja ir jai prielaidas sudaro Darbo kodekso 144 bei 115 straipsniai. O „ORLEN“ įmonėse dėl suminės darbo laiko apskaitos, darbo laiko grafikų keitimo bei apmokėjimo papildomai dar susitariama kolektyvinėse sutartyse.
  • AB „ORLEN Lietuva“ taikomas gamybos būtinumo sąlygotas 3 mėn. suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis, visgi profesinė sąjunga siekia, kad šis laikotarpis būtų trumpinamas.
  • Taip pat dėl tam tikrų suminės darbo laiko apskaitos bei apmokėjimo aspektų, ypač keičiant darbo grafikus, susitariama kolektyvinėje sutartyje. Pavyzdžiui, joje numatyta, kokios garantijos darbuotojui ir pasekmės darbdaviui atsiranda, kai žmogus į darbą iškviečiamas savo poilsio dieną. Taip pat gali pasitaikyti ir atvejų, kai, dėl gamybinio būtinumo, darbo grafikas keičiamas švenčių išvakarėse ar jų metu. Tokiu atveju, kolektyvinė sutartis numato, kad jeigu darbuotojo darbo grafikas keičiamas prieš mažiau nei 48 val., kai pakeistu darbo grafiku pradedama dirbti valstybinių švenčių dieną, už pirmą pamainą, dirbtą pagal pakeistą darbo grafiką, mokama trigubai.
  • Profesinės sąjungos tikslas – esant suminės darbo laiko apskaitos neišvengiamybei kolektyvinėje sutartyje numatyti kuo daugiau garantijų darbuotojams, kad jų interesai būtų kuo geriau apsauogoti.
  • Svarbu atsiminti, jog dėl darbo grafiko keitimo darbuotojui turi būti pranešta tinkamai, laikantis Darbo kodekse nustatytos tvarkos. O keisti darbo grafiką (pamainą) likus mažiau kaip pusei pamainos trukmės iki darbo pradžios galima tik esant darbuotojo sutikimui.
  • Jeigu darbuotojas mano, kad buvo pažeidimų jo darbo laiko apskaitoje, jis gali kreiptis į Darbo ginčų komisiją (DGK), kuri jo skundą paprastai išnagrinėja per du mėnesius. Profesinė sąjunga gali suteikti pagalbą nariui, jei ji reikalinga kreipiantis į  DGK.
  • Apskritai, kilus abejonėms ar klausimams darbe, nariams verta kreiptis į profesinę sąjungą, ir kartu rasime sprendimus.
Joomla Template by Joomla51.com