Kovo 28 d. įvyko Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) tarybos posėdis. Jame tarybos nariai aptarė nemažai aktualių, su profesinės sąjungos veikla susijusių, klausimų. 

Posėdžio dalyviai supažindinti su informacija apie NPS veiklą po paskutinio tarybos posėdžio: įvykusius susitikimus su nariais, darbdavio atstovais, Darbuotojų saugos ir sveikatos atstovų rinkimus, naujienomis iš Pareigybių vertinimo komisijos posėdžio. 

Tarybos nariai svarstė organizacijos biudžeto panaudojimo, NPS ataskaitinės konferencijos, įvyksiančios  š.m. gegužės 26 d., organizavimo klausimus. 

Vėliau posėdyje buvo svarstytas Naftininkų profesinės sąjungos 2023 m. veiklos ir renginių planas. Jame, kaip ir ankstesniais metais, didžiausias dėmesys skiriamas kolektyvinės sutarties nuostatų gerinimui, teisinei narių pagalbai bei konsultacijoms, narių pritraukimui ir motyvavimui, vidinei bei išorinei komunikacijai. 

Šiemet taip pat planuojama suorganizuoti mokymus NPS jaunimui ir kitiems aktyviems nariams, dalyvauti Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF), Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) veikloje ir renginiuose bei akcijose. 

Ir toliau bus vystomas bendradarbiavimas su ORLEN grupės profesinėmis sąjungomis kitose Europos šalyse, pagal galimybes dalyvaujama Europos darbo tarybos veikloje, kt. 

Po diskusijos tarybos nariai šiam veiklos planui pritarė. 

NPS pirmininkė Sonata Samoškienė posėdžio dalyvius informavo, kad š.m. gruodžio 31 d. baigsis AB “ORLEN Lietuva” ir UAB „ORLEN Service Lietuva” kolektyvinių sutarčių galiojimas, tad būtų tikslinga inicijuoti derybas bei pradėti kolektyvinių sutarčių projektų ruošimą, nes yra poreikis kai kurias nuostatas peržiūrėti ir pakoreguoti.  Tarybos nariai tokiai iniciatyvai pritarė bei išsakė savo nuomones dėl sutarčių turinio. 

Be to, posėdyje buvo aptarti artimiausiausių renginių, skirtų NPS nariams, organizavimo klausimai, diskutuota dėl planuojamų susitikimų su kitų profesinių sąjungų, esančių LPPSF sudėtyje, nariais. Tarybos nariai pritarė ir dalyvavimui tradiciniuose LPPSF vasaros renginiuose – Šeimų sporto žaidynėse, birželį, bei Įmonių specialistų profesinio meistriškumo konkurse, rugpjūtį.

Joomla Template by Joomla51.com