Baigiantis metams norisi pažvelgti į gerus darbus, kuriuos visų mūsų labui, tačiau tyliai, daro šalia esantys. Labai norėjome pakalbinti Naftininkų profesinės sąjungos (NPS) narę Zitą Vilkauskaitę - AB "ORLEN Lietuva" inžinierę planuotoją iš Įrengimų patikimumo ir remonto planavimo skyriaus. Džiaugiamės, kad ji savo užimtoje darbotvarkėje atrado laiko atsakyti į mūsų klausimus. Zita, šalia savo tiesioginio darbo, dar atlieka ir visuomeninę veiklą, kurios užkulisiai mums kasdien lieka nematomi. Paprašėme kolegės plačiau papasakoti apie savo veiklą ir pasidalinti mintimis.

- Miela Zita, trumpai prisistatykite.

AB "ORLEN Lietuva" dirbu 15 metų. Savo karjerą čia pradėjau nuo administratorės pareigų. Per tiek metų pareigos keitėsi ne vieną kartą, bet dabar esu čia, kur mėgiamas darbas, nuostabus kolektyvas, kur galiu semtis patirties, bei dalintis ja su kitais.

Dar būdama vaiku, mačiau kaip buvo statoma mūsų gamykla, ir mano vaikystė prabėgo šalia šios įmonės. Beje, statybose dalyvavo ir mano tėtis, o mama joje dirbo. Tad ir aš svajojau užaugusi čia dirbti.

Ir štai jau 15 metų kaip aš esu šios didelės ir vienintelės Lietuvoje naftos perdirbimo įmonės dalis.

- Koks buvo Jūsų kelias į profesinę sąjungą?

Kadangi, mano mama čia dirbo ir buvo profesinės  sąjungos nare, tai net nekilo klausimų, kodėl neturėčiau tapti profesinės sąjungos nare. Girdėdavau puikių pavyzdžių apie profesinės sąjungos naudą darbuotojams. Esu veiklus žmogus, tad pagalvojau, kad galiu ir aš prisidėti prie šios veiklos.

Be to, juk profesinė sąjunga tiek įmonei, tiek darbuotojams yra naudinga. Juk turėdami kolektyvinę sutartį gauname nemažai papildomų naudų. Profesinės sąjungos nare esu nuo 2008 metų, tad jau 14 metų esu šios organizacijos dalimi.

- Kas Jus motyvuoja likti profesinėje sąjungoje?

Žinau, kad pavieniui mažai ką pasieksime - gal tik išspręstume kai kuriuos individualius klausimus. Bet profesinės sąjungos dėka mes turime puikią kolektyvinę sutartį, kuri naudinga abiem pusėms. Mes dažnai koncentruojamės į naudas darbuotojams, tačiau sutartis naudinga ir darbdaviui. Juk kai darbuotojai jaučiasi saugiau, jų darbas vertinamas, tuomet tai teigiamai atsiliepia įmonės veiklos našumui bei įvaizdžiui ir konkurencingumui. Pastebėjau, kad geranoriški susitarimai ir kompromisai labai svarbūs įvairių krizių ir sukrėtimų metu. 

Būdama nare aš galiu dalyvauti profesinės sąjungos bei skėtinių organizacijų (Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos) organizuojamuose mokymuose, konferencijose, išvykose ir tokiu būdu praplėsti savo akiratį bei žinias.

- Gal galite paminėti kokį nors svarbų įvykį darbe, kai Jums ar Jūsų kolegoms profesinė sąjunga padėjo?

Man asmeniškai neteko kreiptis pagalbos į profesinę sąjungą. Bet žinau, kad buvo atvejų, jog kolegoms organizacija ne kartą padėjo darbo klausimais bei atsitikus asmeninei bėdai. Visgi, aš jaučiuosi rami žinodama, kad, prireikus,  drąsiai galiu kreiptis į savo profesinę sąjungą dėl teisinio konsultavimo, asmeninio patarimo ar kitais klausimais.

- Papasakokite apie koncerno PKN Orlen Europos darbo tarybos (EDT) veiklą. Juk įeinate į jos sudėtį, kaip Lietuvos ORLEN bendrovių atstovė, ir dar buvote patvirtinta atsakingoms šios tarybos prezidiumo narės pareigoms, atliekamoms neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais.

Visų pirma primenu, kad EDT įkūrimas mums atveria kelią į platesnį kelią į informavimą ir konsultavimą iš PKN Orlen vadovybės. Taip pat susitikimų metu dalinamės informacija apie tai, kas vyksta visose PKN Orlen grupės įmonėse Latvijoje, Estijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir, žinoma, Lenkijoje.

Diskutuojame įvairiais darbo sąlygas liečiančiais klausimais: infliacijos, darbo užmokesčio, kolektyvinių sutarčių, darbuotojų užimtumo ir kt.

EDT buvo įsteigta vos prieš metus, tad ši organizacija dar labai jauna ir yra nauja patirtis visai PKN Orlen grupei. Kadangi EDT turi veikti pagal Europos Sąjungos direktyvą dėl Europos darbo tarybų įsteigimo, šiame etape tenka spręsti nemažai techninių ir rutininių klausimų bei suderinti visų pusių interesus siekiant EDT darbą padaryti kuo sklandesnį.

Visgi, bandome sudėlioti ateinančių metų prioritetus, ir tikimės, kad jau artimiausiu metu imsimės aktualių darbuotojams klausimų - atlyginimų didinimo siekiant kompensuoti praradimus dėl infliacijos, darbo sąlygų gerinimo ir pan.

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti profesinei sąjungai už mano delegavimą, o AB "ORLEN Lietuva" įmonės vadovybei  už pasitikėjimą ir pritarimą skiriant mane atstovauti PKN Orlen grupės EDT. Man tai didžiulis įvertinimas, tačiau tuo pat metu ir didžiulė atsakomybė atstovauti darbuotojams. 

- Zita, atrodo, kad tiesioginis darbas ir EDT - ne vienintelės Jūsų veiklos?

Taip, be EDT prezidiumo nario pareigų dar vykdau profesinės sąjungos revizinės komisijos nario pareigas. Tikriname NPS finansinę veiklą ir teikiame šio patikrinimo ataskaitą profesinės sąjungos konferencijos metu.

- Kaip manote, ar profesinė sąjunga turi galią greitai besikeičiančioje, neramioje aplinkoje?

Mano nuomone, profesinė sąjunga tikrai turi didelę galią tiek įmonės, tiek šalies mastu. Bet kurios didesnės organizacijos turi profesines sąjungas.

- Ko palinkėtumėte kolegoms – ne profesinės sąjungos nariams?

Palinkėčiau apsispręsti tapti profesinės sąjungos nariu, įsitraukti į jos veiklą, teikti pasiūlymus, bei sprendimo būdus, o ne tik reikšti nepasitenkinimą siaurame rate. Juk labai svarbu, kad kiekvieno mūsų nuomonė ir pasiūlymai pasiektų profesinę sąjungą - tik taip vyks norimi pokyčiai.

- Linkėjimai profesinei sąjungai, jos bendruomenei.

Profesinei sąjungai palinkėčiau naujų aktyvių ir entuziastingų  narių, išlikti ryžtingai ir niekada nenuleisti rankų, kad ir kas beatsitiktų.

Visiems noriu nuoširdžiai palinkėti, kad ateinantys metai būtų sėkmingi, kad išsipildytų Jūsų visi norai, kad lydėtų sveikata, nestigtų vienas kito supratingumo bei žmogiškumo.

- Miela Zita, dėkojame už skirtą laiką ir šį nuoširdų pokalbį. Ir Jums ateinančių švenčių proga linkime visokeriopos sėkmės bei pilnatvės!

Joomla Template by Joomla51.com