Apie mus

Naftininkų profesinė sąjunga (NPS) yra savanoriška, savarankiška ir nepartinė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus, veikianti pagal Konferencijoje patvirtintus įstatus bei Etikos kodeksą.

Profesinė sąjunga vienija AB „ORLEN Lietuva“, UAB „ORLEN Service Lietuva“, UAB „ORLEN Apsauga“, Mažeikių politechnikos mokyklos, kitų AB „ORLEN Lietuva“ padalinių veiklos pagrindu įsteigtų juridinių asmenų darbuotojus bei įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus, kurių priėmimui į profesinę sąjungą pritarė taryba.

Mūsų pradžia

NPS istorija prasidėjo 1990 metų lapkričio 21 dieną. Tą dieną Mažeikių rajono savivaldybėje įregistruota demokratiniais pagrindais reorganizuota Mažeikių naftos perdirbimo įmonės profesinė sąjunga. Nuo tada prasidėjo spalvinga Naftininkų profesinės sąjungos istorija.

Mūsų veikla

Užtikriname geresnes darbo sąlygas

NPS – jūsų tvirtas partneris, užtikrinantis geresnes darbo sąlygas ir stiprinantis darbuotojų vienybę per kolektyvines derybas, teisines konsultacijas, mokymus, tarptautinį bendradarbiavimą ir aktyvią veiklą ORLEN grupėje.

Giname jūsų teises
Giname jūsų teises

Tarpininkaujame darbuotojams kolektyvinėse derybose su darbdaviu, konsultuojame narius Darbo kodekso, kitais darbo teisės klausimais, atstovaujame nariams darbo ginčuose, organizuojame mokymus bei renginius, kt.

Analizuojame tendencijas
Analizuojame tendencijas

Nuolat domimės ORLEN grupės Europos darbo tarybos veikla ir joje priimamais sprendimais, turintiems įtakos mūsų bendrovių darbuotojų sąlygoms.

Stipriname savo bendruomenę
Stipriname savo bendruomenę

Investuojame į naujų lyderių pritraukimą, mokymąsi bei ryšį su visais NPS nariais. Informacijos sklaida ir tinkama komunikacija – vieni iš svarbiausių NPS veiklos ramsčių.

Tarptautinis bendradarbiavimas
Tarptautinis bendradarbiavimas

Aktyviai dalyvaujame mūsų skėtinių organizacijų ir tarptautinių partnerių rengiamose akcijose, įvairaus lygio renginiuose, solidarizuojamės su kitų šalių organizacijomis bei darbuotojais, ginančiais savo teisėtus interesus.

Mūsų vertybės

Atsakinga ir vieninga atstovybė Jūsų interesams

1. Gerbiame žmogaus teises ir užtikriname jų laikymąsi

2. Profesionaliai atstovaujame profesinių sąjungų narių interesams

3. Vertiname kiekvieną narį, nepriklausomai nuo jo amžiaus, įsitikinimų, ar statuso

4. Nuolat tobulėjame ir mokomės

5. Puoselėjame dialogo kultūrą

6. Palaikome kolegas

7. Renkamės patikimus partnerius

8. Veikiame skaidriai

9. Atsiskaitome už veiklą

10. Laikomės nulinės tolerancijos korupcijai

Narystė skėtinėse organizacijose

NPS yra Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos (LPPSF) narė, o per LPPSF priklauso didžiausiam nacionaliniam profesinių sąjungų centrui – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (LPSK) bei tarptautinėms organizacijoms – Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijai (EPSU) ir Europos pramonės profesinei sąjungai (IndustriAll Europe).

Taigi, tapdamas NPS nariu tampi didelės tarptautinės profesinių sąjungų šeimos dalimi.

Pasikalbėkime
Galime papasakoti plačiau

Jei jums yra reikalinga konsultacija mūsų veiklos klausimais, mes visuomet pasiruošę padėti.

Susisiekti

Prisijunkite prie mūsų!

Tapkite Naftininkų profesinės sąjungos nariu ir atraskite visas narystės teikiamas naudas. Kartu kurkime geresnę ateitį!